μπουρζουάς

Μεταφράσεις

μπουρζουάς

bourgeois
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close