μποφόρ

Μεταφράσεις

μποφόρ

BeaufortBeaufort博福特Beaufort博福特BeaufortBeaufortBeaufortBeaufortBeaufortBeaufort보퍼트BeaufortBeaufortBeaufortボーフォート (bo'for)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
μονάδα έντασης του ανέμου άνεμος τέσσερα μποφόρ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close