μποϊκοτάρω

Μεταφράσεις

μποϊκοτάρω

boycottboycotter (boiko'taro)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
σαμποτάρω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close