μπούμπουρας

Μεταφράσεις

μπούμπουρας

نَحْلَة ضَخْمَة

μπούμπουρας

čmelák

μπούμπουρας

humlebi

μπούμπουρας

Hummel

μπούμπουρας

bumblebee

μπούμπουρας

abejorro

μπούμπουρας

kimalainen

μπούμπουρας

bourdon

μπούμπουρας

bumbar

μπούμπουρας

bombo

μπούμπουρας

マルハナバチ

μπούμπουρας

호박벌

μπούμπουρας

hommel

μπούμπουρας

humle

μπούμπουρας

trzmiel

μπούμπουρας

abelhão

μπούμπουρας

шмель

μπούμπουρας

humla

μπούμπουρας

ผึ้งมีขนตัวใหญ่

μπούμπουρας

hezen arısı

μπούμπουρας

ong nghệ

μπούμπουρας

大蜜蜂
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close