μπούσουλας

Μεταφράσεις

μπούσουλας

('busulas)
ουσιαστικό αρσενικό
οικείο τα χάνω, βρίσκομαι σε σύγχυση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close