μπούτι

Μεταφράσεις

μπούτι

cuisse ('buti)
ουσιαστικό ουδέτερο οικείο
ο μηρός ένα μπούτι κοτόπουλου ένα μπούτι αρνιού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close