μπρατσάκι

Μεταφράσεις

μπρατσάκι

armband (bra'tsaci)
ουσιαστικό ουδέτερο
μικρό σωσίβιο στο μπράτσο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close