μπρούντζινος

(προωθήθηκε από μπρούντζινο)
Μεταφράσεις

μπρούντζινος

('brudzinos) αρσενικό

μπρούντζινη

('brudzini) θηλυκό

μπρούντζινο

bronze ('brudzino) ουδέτερο
επίθετο
από μπρούντζο μπρούντζινο άγαλμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close