μπρούσκος

Μεταφράσεις

μπρούσκος

brusque
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close