μπόγος

Μεταφράσεις

μπόγος

('boɣos)
ουσιαστικό αρσενικό
δέμα από ύφασμα ένας μπόγος ρούχα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close