μπόλι

Μεταφράσεις

μπόλι

graft, scion

μπόλι

привой
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close