μπόλικος

(προωθήθηκε από μπόλικη)
Μεταφράσεις

μπόλικος

('bolikos) αρσενικό

μπόλικη

('bolici) θηλυκό

μπόλικο

rife ('boliko) ουδέτερο
επίθετο
άφθονος μπόλικο φαγητό
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close