μπόριο

Μεταφράσεις

μπόριο

bohrium
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close