μυθικός

(προωθήθηκε από μυθική)
Μεταφράσεις

μυθικός

(miθi'kos) αρσενικό

μυθική

(miθi'ci) θηλυκό

μυθικό

mythisch, sagenhaftfabled, mythical, legendarymythique (miθi'ko) ουδέτερο
επίθετο
1. σχετικός με μύθο μυθική αφήγηση
2. μη πραγματικός, θρυλικός μυθικό πρόσωπο
3. μεταφορικά απίστευτος μυθικά πλούτη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close