μυρίζομαι

Μεταφράσεις

μυρίζομαι

sentir (mi'rizome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
υποψιάζομαι μυρίζομαι τον κίνδυνο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close