μυστικότητα

Μεταφράσεις

μυστικότητα

sigilosecrecy (misti'kotita)
ουσιαστικό θηλυκό
η τήρηση μυστικού απόλυτη μυστικότητα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close