μυστρί

Μεταφράσεις

μυστρί

trowel

μυστρί

lopatka

μυστρί

planteske

μυστρί

Kelle

μυστρί

paleta

μυστρί

istutuskauha

μυστρί

truelle

μυστρί

zidarska žlica

μυστρί

cazzuola

μυστρί

移植ごて

μυστρί

흙손

μυστρί

troffel

μυστρί

murskje

μυστρί

kielnia

μυστρί

colher de pedreiro,

μυστρί

murslev

μυστρί

เกรียง

μυστρί

mala

μυστρί

cái xẻng bứng cây

μυστρί

泥铲
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close