μυτερός

(προωθήθηκε από μυτερή)
Μεταφράσεις

μυτερός

(mite'ros) αρσενικό

μυτερή

(mite'ri) θηλυκό

μυτερό

pointujagged, pointed, sharp (mite'ro) ουδέτερο
επίθετο
αιχμηρός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close