μυχός

Μεταφράσεις

μυχός

heart

μυχός

cœur
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close