μωαμεθανός

Μεταφράσεις

μωαμεθανός

(moameθa'nos) αρσενικό

μωαμεθανή

mahomedan (moameθa'ni) θηλυκό
ουσιαστικό
μουσουλμάνος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close