μωρόπιστος

Μεταφράσεις

μωρόπιστος

gullible
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close