μόδιστρος

Μεταφράσεις

μόδιστρος

('moðistros) αρσενικό

μοδίστρα

(mo'ðistra) θηλυκό
ουσιαστικό
ο ράφτης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close