μόλος

Μεταφράσεις

μόλος

molomole, pier ('molos)
ουσιαστικό αρσενικό
η προεξοχή γης όπου δένονται τα πλοία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close