μόνοιασμα

Μεταφράσεις

μόνοιασμα

réconciliation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close