μόρτης

Μεταφράσεις

μόρτης

bichicome, croto, linyera

μόρτης

bum, rascal, tramp
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close