μόχλευση

Μεταφράσεις

μόχλευση

leverage
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close