μ.Χ.

Μεταφράσεις

μ.Χ.

n.l.

μ.Χ.

e.Kr.

μ.Χ.

n. Chr.

μ.Χ.

AD

μ.Χ.

d. C., d.C.

μ.Χ.

jKr.

μ.Χ.

nova era

μ.Χ.

d.C.

μ.Χ.

西暦

μ.Χ.

서기

μ.Χ.

AD

μ.Χ.

e.Kr.

μ.Χ.

n.e.

μ.Χ.

d.C.

μ.Χ.

н.э.

μ.Χ.

e. Kr.

μ.Χ.

คริสต์ศักราช

μ.Χ.

MS

μ.Χ.

sau Công Nguyên (SCN)

μ.Χ.

公元
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close