ν

Μεταφράσεις

ν

nNnnnnnnnn (n)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
νι, το δέκατο τρίτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close