νέγρος

Μεταφράσεις

νέγρος

('neɣros) αρσενικό

νέγρα

Negro ('neɣra) θηλυκό
ουσιαστικό
πρόσωπο αφρικανικής καταγωγής
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close