νέφος

Μεταφράσεις

νέφος

Wolkesmog ('nefos)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. λόγιο το σύννεφο νέφος καπνού
2. η ατμοσφαιρική ρύπανση το νέφος πάνω από την πόλη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close