νέφτι

Μεταφράσεις

νέφτι

neft ('nefti)
ουσιαστικό ουδέτερο
διαλυτικό ή καθαριστικό υγρό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close