νήμα

Μεταφράσεις

νήμα

filament, thread, strandfilнишкаtrådwątektråd ('nima)
ουσιαστικό ουδέτερο
κλωστή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close