ναι!

Μεταφράσεις

ναι!

نَعَم

ναι!

ano!

ναι!

ja

ναι!

ja!

ναι!

yes!

ναι!

¡sí!

ναι!

kyllä!

ναι!

oui !

ναι!

da!

ναι!

sì!

ναι!

はい!

ναι!

그럼요!

ναι!

ja!

ναι!

ja!

ναι!

tak!

ναι!

sim!

ναι!

да!

ναι!

ja!

ναι!

ใช่

ναι!

evet!

ναι!

vâng!

ναι!

是!
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close