ναρκωμένος

Μεταφράσεις

ναρκωμένος

numb, torpid
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close