ναρκώνομαι

Μεταφράσεις

ναρκώνομαι

(nar'konome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close