ναυαγισμένος

Μεταφράσεις

ναυαγισμένος

ztroskotaný

ναυαγισμένος

skibbruden

ναυαγισμένος

schiffbrüchig

ναυαγισμένος

shipwrecked

ναυαγισμένος

náufrago

ναυαγισμένος

haaksirikkoutunut

ναυαγισμένος

naufragé

ναυαγισμένος

koji je doživio brodolom

ναυαγισμένος

naufragato

ναυαγισμένος

難破した

ναυαγισμένος

난파한

ναυαγισμένος

schipbreuk geleden

ναυαγισμένος

skipbrudden

ναυαγισμένος

ocalony z zatopionego statku

ναυαγισμένος

naufragado

ναυαγισμένος

skeppsbruten

ναυαγισμένος

ทำให้เรืออับปาง

ναυαγισμένος

deniz kazası geçirmiş

ναυαγισμένος

bị đắm tàu

ναυαγισμένος

遭遇海难的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close