ναυς

Μεταφράσεις

ναυς

vaixell

ναυς

loď

ναυς

skib

ναυς

Schiff

ναυς

ship, vessel

ναυς

skepp

ναυς

laiva

ναυς

bateau, navire

ναυς

hajó

ναυς

navis

ναυς

statek
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close