ναυτία κατά το ταξίδι

Μεταφράσεις

ναυτία κατά το ταξίδι

دُوَار السَفَر

ναυτία κατά το ταξίδι

kinetóza

ναυτία κατά το ταξίδι

køresyge

ναυτία κατά το ταξίδι

Reisekrankheit

ναυτία κατά το ταξίδι

travel sickness

ναυτία κατά το ταξίδι

mareo

ναυτία κατά το ταξίδι

matkapahoinvointi

ναυτία κατά το ταξίδι

mal des transports

ναυτία κατά το ταξίδι

putna mučnina

ναυτία κατά το ταξίδι

chinetosi

ναυτία κατά το ταξίδι

乗物酔い

ναυτία κατά το ταξίδι

멀미

ναυτία κατά το ταξίδι

wagenziekte

ναυτία κατά το ταξίδι

reisesyke

ναυτία κατά το ταξίδι

choroba lokomocyjna

ναυτία κατά το ταξίδι

enjoo de viagem, enjôo de viagem

ναυτία κατά το ταξίδι

укачивание

ναυτία κατά το ταξίδι

åksjuka

ναυτία κατά το ταξίδι

อาการเมารถ เรือหรือเครื่องบิน

ναυτία κατά το ταξίδι

araba tutması

ναυτία κατά το ταξίδι

chứng say ô tô

ναυτία κατά το ταξίδι

晕车或晕船晕机
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close