ναυτικό

Μεταφράσεις

ναυτικό

navy

ναυτικό

marine

ναυτικό

marine, zeemacht

ναυτικό

armada

ναυτικό

أُسْطُولٌ

ναυτικό

námořnictvo

ναυτικό

flåde

ναυτικό

Marine

ναυτικό

laivasto

ναυτικό

mornarica

ναυτικό

marina militare

ναυτικό

海軍

ναυτικό

해군

ναυτικό

marine

ναυτικό

marynarka wojenna

ναυτικό

marinha

ναυτικό

флот

ναυτικό

flotta

ναυτικό

กองทัพเรือ

ναυτικό

donanma

ναυτικό

hải quân

ναυτικό

海军
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close