ναυτιλία

Μεταφράσεις

ναυτιλία

navigation, sailing, shipping (nafti'lia)
ουσιαστικό θηλυκό
ο στόλος μιας χώρας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close