νεανικός

(προωθήθηκε από νεανικό)
Μεταφράσεις

νεανικός

(neani'kos) αρσενικό

νεανική

(neani'ci) θηλυκό

νεανικό

juvenile, youthfuljuvénile (neani'ko) ουδέτερο
επίθετο
που αφορά τους νέους νεανική σιλουέτα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close