νεκατσιώ

Μεταφράσεις

νεκατσιώ

disgust, loathe
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close