νεκροψία

Μεταφράσεις

νεκροψία

autopsy, necropsy, postmortemnécropsie, autopsieautópsiaautopsieהנתיחהаутопсия부검autopsiaвскрытиеautopsiaobduktion (nekro'psia)
ουσιαστικό θηλυκό
ιατρική εξέταση πτώματος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close