νερουλός

(προωθήθηκε από νερουλή)
Μεταφράσεις

νερουλός

(neru'los) αρσενικό

νερουλή

(neru'li) θηλυκό

νερουλό

watery (neru'lo) ουδέτερο
επίθετο
που περιέχει πολύ νερό νερουλή σάλτσα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close