νερόλακκος

Μεταφράσεις

νερόλακκος

waterhole, puddle

νερόλακκος

بِرْكَة

νερόλακκος

kaluž

νερόλακκος

pyt

νερόλακκος

Pfütze

νερόλακκος

charco

νερόλακκος

lätäkkö

νερόλακκος

flaque

νερόλακκος

lokva

νερόλακκος

pozzanghera

νερόλακκος

水たまり

νερόλακκος

물웅덩이

νερόλακκος

plas

νερόλακκος

pytt

νερόλακκος

kałuża

νερόλακκος

poça

νερόλακκος

лужа

νερόλακκος

pöl

νερόλακκος

หลุมบ่อ

νερόλακκος

su birikintisi

νερόλακκος

vũng nước

νερόλακκος

水坑
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close