νευριάζω

Μεταφράσεις

νευριάζω

(nevri'azo)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
θυμώνω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close