νεφρός

Μεταφράσεις

νεφρός

kidney

νεφρός

riñón
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close