νεότατος

Μεταφράσεις

νεότατος

الَأصْغَر

νεότατος

nejmladší

νεότατος

yngst

νεότατος

jüngster

νεότατος

youngest

νεότατος

menor

νεότατος

nuorin

νεότατος

le plus jeune

νεότατος

najmlađi

νεότατος

il più giovane

νεότατος

一番若い

νεότατος

가장 어린

νεότατος

jongst

νεότατος

yngst

νεότατος

najmłodszy

νεότατος

o mais jovem

νεότατος

yngst

νεότατος

อายุน้อยที่สุด

νεότατος

en genç

νεότατος

trẻ nhất

νεότατος

最年轻的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close