νεύμα

Μεταφράσεις

νεύμα

hochement ('nevma)
ουσιαστικό ουδέτερο
κίνηση μέρους του σώματος με σκοπό τη μετάδοση μηνύματος Μου έκανε νεύμα με το χέρι.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close