νεύρωση

Μεταφράσεις

νεύρωση

névrose

νεύρωση

neurose
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close